CK VIỆT NAM
Tư vấn miễn phí 02383.515.555

Các sản phẩm Tủ Lạnh cao cấp

Tủ lạnh Aqua I247BN

Kiểu tủ: Ngăn đá trên, 2 cửa

Dung tích: 226 lít

Công nghệ inverter: Có

Điện năng tiêu thụ:~ 0.8 kW/ngày

Bảo hành: 24 tháng

 

Kiểu tủ: Ngăn đá trên, 2 cửa

Dung tích: 226 lít

Công nghệ inverter: Có

Điện năng tiêu thụ:~ 0.8 kW/ngày

Bảo hành: 24 tháng

 

Tủ lạnh Aqua I246BN

Kiểu tủ: Ngăn đá trên, 2 cửa

Dung tích: 226 lít

Công nghệ inverter: Có

Điện năng tiêu thụ:~ 0.8 kW/ngày

Bảo hành: 24 tháng

 

Kiểu tủ: Ngăn đá trên, 2 cửa

Dung tích: 226 lít

Công nghệ inverter: Có

Điện năng tiêu thụ:~ 0.8 kW/ngày

Bảo hành: 24 tháng

 

Tủ lạnh Aqua  I227BN

Kiểu tủ: Ngăn đá trên, 2 cửa

Dung tích: 204 lít

Công nghệ inverter: Có

Điện năng tiêu thụ:~ 0.74 kW/ngày

Bảo hành: 24 tháng

 

Kiểu tủ: Ngăn đá trên, 2 cửa

Dung tích: 204 lít

Công nghệ inverter: Có

Điện năng tiêu thụ:~ 0.74 kW/ngày

Bảo hành: 24 tháng

 

Tủ lạnh Aqua  I226BN

Kiểu tủ: Ngăn đá trên, 2 cửa

Dung tích: 204 lít

Công nghệ inverter: Có

Điện năng tiêu thụ:~ 0.74 kW/ngày

Bảo hành: 24 tháng

 

Kiểu tủ: Ngăn đá trên, 2 cửa

Dung tích: 204 lít

Công nghệ inverter: Có

Điện năng tiêu thụ:~ 0.74 kW/ngày

Bảo hành: 24 tháng

 

Tủ lạnh Aqua U185BN

Kiểu tủ: Ngăn đá trên, 2 cửa

Dung tích: 165 lít

Điện năng tiêu thụ:~ 1.37 kW/ngày

Bảo hành: 24 tháng

 

Kiểu tủ: Ngăn đá trên, 2 cửa

Dung tích: 165 lít

Điện năng tiêu thụ:~ 1.37 kW/ngày

Bảo hành: 24 tháng

 

Tủ lạnh Aqua S185BN

Kiểu tủ: Ngăn đá trên, 2 cửa

Dung tích: 165 lít

Điện năng tiêu thụ:~ 1.37 kW/ngày

Bảo hành: 24 tháng

 

Kiểu tủ: Ngăn đá trên, 2 cửa

Dung tích: 165 lít

Điện năng tiêu thụ:~ 1.37 kW/ngày

Bảo hành: 24 tháng

 

Tủ lạnh Aqua 50 lít AQR-55AR

Kiểu tủ: Mini, 1 cửa

Dung tích: 50 lít

Điện năng tiêu thụ:~ 0.6 kW/ngày

Bảo hành: 24 tháng

 

Kiểu tủ: Mini, 1 cửa

Dung tích: 50 lít

Điện năng tiêu thụ:~ 0.6 kW/ngày

Bảo hành: 24 tháng

 

Hỗ trợ
Hotline:
02383.515.555