CK VIỆT NAM
Tư vấn miễn phí 02383.515.555

Các sản phẩm Tivi Smart cao cấp

Tivi Sony KD-65X8500E-VN3

Loại TV: Android TV
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Kết nối: LAN, WIFI, HDMI, USB. AV
Kích thước: 65 inch
Bảo hành: 24 tháng

Loại TV: Android TV
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Kết nối: LAN, WIFI, HDMI, USB. AV
Kích thước: 65 inch
Bảo hành: 24 tháng

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7500E

Loại TV: Android TV
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Kết nối: LAN, WIFI, HDMI, USB. AV
Kích thước: 43 inch
Bảo hành: 24 tháng

Loại TV: Android TV
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Kết nối: LAN, WIFI, HDMI, USB. AV
Kích thước: 43 inch
Bảo hành: 24 tháng

Tivi Sony KDL-43W750E
Loại TV: Android TV
Độ phân giải: Full HD 1920 x 1080
Kết nối: LAN, WIFI, HDMI, USB. AV
Kích thước: 43 inch
Bảo hành: 24 tháng
Loại TV: Android TV
Độ phân giải: Full HD 1920 x 1080
Kết nối: LAN, WIFI, HDMI, USB. AV
Kích thước: 43 inch
Bảo hành: 24 tháng
Tivi Sony KD-55X8500E
Loại TV: Android TV
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Kết nối: LAN, WIFI, HDMI, USB. AV
Kích thước: 55 inch
Bảo hành: 24 tháng
Loại TV: Android TV
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Kết nối: LAN, WIFI, HDMI, USB. AV
Kích thước: 55 inch
Bảo hành: 24 tháng
Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7500E

Loại TV: Android TV
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Kết nối: LAN, WIFI, HDMI, USB. AV
Kích thước: 43 inch
Bảo hành: 24 tháng

Loại TV: Android TV
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Kết nối: LAN, WIFI, HDMI, USB. AV
Kích thước: 43 inch
Bảo hành: 24 tháng

Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X9000E
Loại TV: Android TV
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Kết nối: LAN, WIFI, HDMI, USB. AV
Kích thước: 49 inch
Bảo hành: 24 tháng
Loại TV: Android TV
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Kết nối: LAN, WIFI, HDMI, USB. AV
Kích thước: 49 inch
Bảo hành: 24 tháng
Android Tivi Sony 49 inch KD-49X8000E
Loại TV: Android TV
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Kết nối: LAN, WIFI, HDMI, USB. AV
Kích thước: 49 inch
Bảo hành: 24 tháng
Loại TV: Android TV
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Kết nối: LAN, WIFI, HDMI, USB. AV
Kích thước: 49 inch
Bảo hành: 24 tháng
Tivi Sony KD-55X8000E/SVN3
Loại TV: Android TV
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Kết nối: LAN, WIFI, HDMI, USB. AV
Kích thước: 55 inch
Bảo hành: 24 tháng
Loại TV: Android TV
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Kết nối: LAN, WIFI, HDMI, USB. AV
Kích thước: 55 inch
Bảo hành: 24 tháng
Tivi Sony KDL-43X8000E/SVN3
Loại TV: Smart TV
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Kết nối: LAN, WIFI, HDMI, USB. AV
Kích thước: 43 inch
Bảo hành: 24 tháng
Loại TV: Smart TV
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Kết nối: LAN, WIFI, HDMI, USB. AV
Kích thước: 43 inch
Bảo hành: 24 tháng
-21%
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7500E

Loại TV: Android TV
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Kết nối: LAN, WIFI, HDMI, USB. AV
Kích thước: 49 inch
Bảo hành: 24 tháng

Loại TV: Android TV
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Kết nối: LAN, WIFI, HDMI, USB. AV
Kích thước: 49 inch
Bảo hành: 24 tháng

Tivi Sony KD-55X7000E VN3
Loại TV: Internet TV
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Kết nối: LAN, WIFI, HDMI, USB. AV
Kích thước: 55 inch
Bảo hành: 24 tháng
Loại TV: Internet TV
Độ phân giải: Ultra HD 4K
Kết nối: LAN, WIFI, HDMI, USB. AV
Kích thước: 55 inch
Bảo hành: 24 tháng
Hỗ trợ
Hotline:
02383.515.555